Hvem kan søge legatet?

”Jenny og Dorte Pedersens fond” yder ferietilskud til FOLKEPENSIONISTER og ENLIGE MED BØRN ud fra et økonomisk behov

Fonden yder tilskud til ferier for reelt enlige med barn/børn på 15 år eller derunder og til folkepensionister, par såvel som enlige bosiddende i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner.

Ved reelt enlige forstås ugifte personer og personer, der ikke lever i samlivsforhold med en anden, uanset køn.

Kriteriet for støtte er, at ansøgerens/ansøgernes økonomi ikke i sig selv tillader en årlig ferie. Beløb kan udbetales, således at det dækker samtlige udgifter til ferien, herunder opholdsudgifter – eller som et tilskud til ferien.

Fondens midler udbetales én gang årligt til ansøgere, der opfylder de ovennævnte betingelser og udbetales i øvrigt efter et behovskriterium.

Ansøgningsfristen er den 8. juni

Send din ansøgning her

Fonden er etableret af boet efter overlæge Dorte Pedersen, som ønskede, at hendes formue skulle tilfalde mennesker, som havde et særligt behov herfor.