Ansøgning af legat

NB: Det er KUN hvis du bor i Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner, at du kan søge om støtte

Ansøger

Har du flere end 5 børn kan du skrive deres Navn og fødselsdato i dette felt. Et barn pr. linje (Eksempel: Jens Jensen - 01.01.2017)

Rejsemål
Feriebudget
Budget i alt (I hele kr.)
Finansiering
Behov i alt (I hele kr.)
Sum i alt (I hele kr.)
Bilag
Vedhæft flere filer

Seneste årsopgørelse fra SKAT. Hvis forholdene har ændret sig væsentligt i forhold hertil, beder vi dig oplyse om dette. Ellers lægger vi til grund, at der ikke er sket væsentlige ændringer, hverken ved indkomst eller eventuel formue.

Maksimal filstørrelse 10MB

Please wait...

Ved at udfylde og indsende denne ansøgning godkender ud, at Legatets bestyrelsesmedlemmer og administrator i fortrolighed må behandle dine personlige oplysninger og bilag i forbindelse med sagsbehandlingen. Alle dine oplysninger vil blive slettet efter endt sagsbehandling. Dette gælder også, selvom du ikke får tildelt et legat. Kun ansøgere, som modtager et legat vil få svar fra os. Dog vil vi bevare din adresse og bankkontonummer af hensyn til revision.

NB: Det er vigtigt, at fondens midler udbetales til dem, der reelt har brug for et ferietilskud, og dem der opfylder fondens bestemmelser. Vi opfatter det derfor således, at du har afgivet de ovenstående oplysninger på tro og love, og at du især har været opmærksom på, at din økonomi er rigtig oplyst, og – hvis du er enlig mor eller far – at dine oplysninger om samlever/ægtefælle og børnenes alder er korrekte.